Địa chỉ của đơn vị
thu thập và quản lý
thông tin cá nhân

Công ty Cổ Phần Vĩnh Quang– Nhà hàng Đại Hỷ

Địa chỉ: 156 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM
Email: info@daihy.com.vn
Điện thoại: (08) 3755 3796 - (08) 3755 3797

Preview Next Toogle