Mục đích và phạm vi
thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc liên hệ đặt tiệc của quý khách.Chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin nào quý khách nhập trên website hoặc gửi đến Chúng tôi. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho nhu cầu từng khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với quý khách khi cần thiết.

Ngoài ra, các thông tin được lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau. Khi quý khách liên hệ đặt tiệc tại website chúng tôi, quý khách sẽ phải cung cấp các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, và nội dung liên hệ. 

Website chúng tôi có thể chứa các đường link dẫn đến những website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của họ hoặc thông tin cá nhân mà quý khách chọn chia sẻ với họ. Lưu ý: Thông tin quý khách trực tiếp gửi đến các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, chẳng hạn bất kỳ bên nhà cung cấp nào trên website của chúng tôi hoặc các website khác quý khách bắt gặp trên Internet (kể cả những trang trong cùng hệ thống) có thể phải lệ thuộc vào những quy định khác nhau về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin. Chúng tôi khuyến khích quý khách tìm hiểu và đặt câu hỏi trước khi để lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba.

Khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, quý khách mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. 

Preview Next Toogle