Phạm vi sử dụng
thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới và những chương trình khuyến mãi của Chúng tôi
Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi
Liên lạc với quý khách trong một số trường hợp đặc biệt.
Nhận diện khách hàng đến thăm website

Preview Next Toogle