Thông tin về
Đại Hỷ Palace

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vĩnh Quang – Nhà hàng Đại Hỷ.
Người đại diện: ông Trịnh Học Tín
Địa chỉ: 156 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TPHCM
Điện thoại: (028) 3755 3796 - (028) 3755 3797
Fax: (028) 3755 3798
Email: info@daihy.com.vn
Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh số 4113027054 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/8/2007.

Preview Next Toogle