LỄ THÀNH HÔN ANH HUỲNH LONG VÀ CHỊ DIỄM XƯƠNG

Đại Hỷ Palace chúc Anh Chị trăm năm hạnh phúc, cùng nhau nắm chặt tay đến khi răng long đầu bạc.
Rất vinh hạnh khi được chọn là đơn vị đồng hành cùng Anh Chị trong buổi lễ thành hôn!

Preview Next Toogle Trở về